Close sub menu
QUALCOMM
Kerncijfers & ratio's
Balans (bedragen in $ mln)20232022202120202019
 
Activa
Immateriële vaste activa12.05012.3908.7047.9768.454
Materiële vaste activa5.0425.1684.5593.7113.081
Financiële vaste activa----------
Vaste activa28.57628.29021.16517.07516.192
Voorraden6.4226.3413.2282.5981.400
Debiteuren3.1835.6433.5794.0032.457
Overige vlottende activa----------
Effecten en liquide middelen11.3246.38212.41411.21412.260
Vlottende activa22.46420.72420.07518.51916.765
Totaal activa51.04049.01441.24035.59432.957
 
Passiva
Gewoon kapitaal21.58118.0139.9506.0774.909
Preferent kapitaal358-22128793443
Aandeel van derden----000
Groepsvermogen----------
Voorzieningen----------
Langlopende schulden19.83119.13519.33920.84519.113
Crediteuren1.9123.7962.7502.2481.368
Bank9141.9452.0445002.496
Overige korte schulden6.8026.1256.5455.9245.071
Kortlopende schulden9.62811.86611.9518.6728.935
Totaal passiva51.04049.01441.24035.59432.957
 
Cash flow gegevens
Kasstroom operationele activiteiten11.2999.09610.5365.8147.286
Kasstroom investeringsactiviteiten762-5.804-3.356-5.263-806
Kasstroom financieringsactiviteiten-6.663-7.196-6.798-5.707-6.386
Kasstroom algemeen5.398-3.904382-5.15694
Omzet
Winst
Werknemers
Powered by

Schakel browser notificaties in

Schakel browser notificaties in om meldingen te ontvangen op dit apparaat.

Browser notificaties inschakelen

U heeft browser notificaties voor fd.nl eerder geweigerd. Ga naar browser instellingen en sta browser notificaties toe voor fd.nl. De precieze handelingen zijn afhankelijk van uw browser.

U volgt een onderwerp

Wilt u ook meldingen ontvangen voor dit onderwerp?

Meldingen

Wilt u ook meldingen ontvangen voor dit onderwerp?