Close sub menu
Comcast Corp
Kerncijfers & ratio's
Balans (bedragen in $ mln)20212020201920182017
 
Activa
Immateriële vaste activa--119.398--163.877114.923
Materiële vaste activa--111.360--44.43738.470
Financiële vaste activa--8.267--7.8836.931
Vaste activa--247.128--229.836170.889
Voorraden------3.7461.613
Debiteuren------11.1048.546
Overige vlottende activa--8.103--13.63910.565
Effecten en liquide middelen--11.740--3.8143.428
Vlottende activa--26.741--21.84816.060
Totaal activa--273.869--251.684186.949
 
Passiva
Gewoon kapitaal--90.323--71.61368.606
Preferent kapitaal--1.884---368379
Aandeel van derden--2.695--889843
Groepsvermogen----------
Voorzieningen----------
Langlopende schulden--152.055--150.26394.582
Crediteuren--11.364--8.4946.926
Bank--3.146--4.3985.134
Overige korte schulden------14.7119.501
Kortlopende schulden--28.796--27.60321.561
Totaal passiva--273.869--251.684186.949
 
Cash flow gegevens
Kasstroom operationele activiteiten--24.737--24.29721.403
Kasstroom investeringsactiviteiten---12.047---50.854-13.704
Kasstroom financieringsactiviteiten---6.513--27.140-7.572
Kasstroom algemeen--6.177--583127
Omzet
Winst
Werknemers
Powered by
image/svg+xml

Browser niet ondersteund

De versie van uw browser wordt niet (meer) ondersteund vanwege mogelijke beveiligingsrisico’s. Daarnaast kan het zijn dat een enkele functionaliteit op FD.nl niet beschikbaar of geoptimaliseerd is voor uw browser.

Wat kunt u doen?

We willen u een zo goed mogelijke ervaring bieden. Zorg er daarom voor dat u de nieuwste versie van één van de volgende browsers gebruikt: Chrome, Safari of Edge. Indien u dit niet zelf kunt, neem dan contact op met uw eigen IT-supportafdeling.

Meer informatie
Meer informatie