Close sub menu
Synopsys
Kerncijfers & ratio's
Balans (bedragen in $ mln)20212020201920182017
 
Activa
Immateriële vaste activa--3.6193.4513.5042.961
Materiële vaste activa--950430309266
Financiële vaste activa----------
Vaste activa--5.4814.6664.6023.714
Voorraden--192142122--
Debiteuren--781554554451
Overige vlottende activa----------
Effecten en liquide middelen--1.2367297231.048
Vlottende activa--2.5491.7391.5441.683
Totaal activa--8.0306.4056.1465.396
 
Passiva
Gewoon kapitaal--4.9074.0833.4793.276
Preferent kapitaal---54-92-113-66
Aandeel van derden--5664
Groepsvermogen----------
Voorzieningen----------
Langlopende schulden--978564559503
Crediteuren--30208520
Bank--1001834410
Overige korte schulden--1.9571.7151.5961.511
Kortlopende schulden--2.1401.7522.1021.614
Totaal passiva--8.0306.4056.1465.396
 
Cash flow gegevens
Kasstroom operationele activiteiten--991801424635
Kasstroom investeringsactiviteiten---360-236-744-189
Kasstroom financieringsactiviteiten---141-5625-373
Kasstroom algemeen--4903-31472
Omzet
Winst
Werknemers
Powered by
image/svg+xml

Browser niet ondersteund

De versie van uw browser wordt niet (meer) ondersteund vanwege mogelijke beveiligingsrisico’s. Daarnaast kan het zijn dat een enkele functionaliteit op FD.nl niet beschikbaar of geoptimaliseerd is voor uw browser.

Wat kunt u doen?

We willen u een zo goed mogelijke ervaring bieden. Zorg er daarom voor dat u de nieuwste versie van één van de volgende browsers gebruikt: Chrome, Safari of Edge. Indien u dit niet zelf kunt, neem dan contact op met uw eigen IT-supportafdeling.

Meer informatie
Meer informatie