Close sub menu
Dollar Tree
Kerncijfers & ratio's
Balans (bedragen in $ mln)20212020201920182017
 
Activa
Immateriële vaste activa--5.0835.6858.5058.597
Materiële vaste activa--3.8823.4453.2013.116
Financiële vaste activa--------0
Vaste activa--15.3059.20811.75711.764
Voorraden--3.5223.5363.1692.866
Debiteuren--------138
Overige vlottende activa--------51
Effecten en liquide middelen--5394221.098870
Vlottende activa--4.2694.2934.5763.938
Totaal activa--19.57513.50116.33315.702
 
Passiva
Gewoon kapitaal7.2856.2555.6437.1825.390
Preferent kapitaal-35-40-38-32-38
Aandeel van derden--0000
Groepsvermogen----------
Voorzieningen----------
Langlopende schulden9.6809.7735.7636.2918.206
Crediteuren1.4811.3371.4161.1751.120
Bank1.3481.5290916152
Overige korte schulden815589584693673
Kortlopende schulden3.7303.5472.0962.8592.106
Totaal passiva20.69619.57513.50116.33315.702
 
Cash flow gegevens
Kasstroom operationele activiteiten2.7161.8701.7661.5101.673
Kasstroom investeringsactiviteiten-890-1.020-817-628-484
Kasstroom financieringsactiviteiten-950-710-1.600-652-1.061
Kasstroom algemeen877140-651231129
Omzet
Winst
Werknemers
Powered by
image/svg+xml

Browser niet ondersteund

De versie van uw browser wordt niet (meer) ondersteund vanwege mogelijke beveiligingsrisico’s. Daarnaast kan het zijn dat een enkele functionaliteit op FD.nl niet beschikbaar of geoptimaliseerd is voor uw browser.

Wat kunt u doen?

We willen u een zo goed mogelijke ervaring bieden. Zorg er daarom voor dat u de nieuwste versie van één van de volgende browsers gebruikt: Chrome, Safari of Edge. Indien u dit niet zelf kunt, neem dan contact op met uw eigen IT-supportafdeling.

Meer informatie
Meer informatie