Close sub menu
Skyworks Solutions
Kerncijfers & ratio's
Balans (bedragen in $ mln)20212020201920182017
 
Activa
Immateriële vaste activa--1.2431.2981.334951
Materiële vaste activa--1.4171.2061.141882
Financiële vaste activa--5------
Vaste activa--2.7892.6052.5671.940
Voorraden--806610490494
Debiteuren--394465656455
Overige vlottende activa--123------
Effecten en liquide middelen--9751.0551.0271.617
Vlottende activa--2.3182.2352.2622.634
Totaal activa--5.1074.8404.8294.574
 
Passiva
Gewoon kapitaal--4.1644.1224.0974.066
Preferent kapitaal---8-23-22-19
Aandeel van derden--0000
Groepsvermogen----------
Voorzieningen----------
Langlopende schulden--494343342120
Crediteuren--227191230258
Bank----------
Overige korte schulden--222184160130
Kortlopende schulden--448374390388
Totaal passiva--5.1074.8404.8294.574
 
Cash flow gegevens
Kasstroom operationele activiteiten--1.2051.3671.2611.471
Kasstroom investeringsactiviteiten---581-337-1.150-326
Kasstroom financieringsactiviteiten---908-913-994-612
Kasstroom algemeen---285118-884533
Omzet
Winst
Werknemers
Powered by
image/svg+xml

Browser niet ondersteund

De versie van uw browser wordt niet (meer) ondersteund vanwege mogelijke beveiligingsrisico’s. Daarnaast kan het zijn dat een enkele functionaliteit op FD.nl niet beschikbaar of geoptimaliseerd is voor uw browser.

Wat kunt u doen?

We willen u een zo goed mogelijke ervaring bieden. Zorg er daarom voor dat u de nieuwste versie van één van de volgende browsers gebruikt: Chrome, Safari of Edge. Indien u dit niet zelf kunt, neem dan contact op met uw eigen IT-supportafdeling.

Meer informatie
Meer informatie