Close sub menu
Henry Schein
Kerncijfers & ratio's
Balans (bedragen in $ mln)20212020201920182017
 
Activa
Immateriële vaste activa--2.9843.0353.4052.971
Materiële vaste activa--631330382375
Financiële vaste activa--366328283268
Vaste activa--3.9813.9254.3253.778
Voorraden--1.5131.4291.9711.934
Debiteuren--1.4251.2461.6041.470
Overige vlottende activa----232255164
Effecten en liquide middelen--42110680175
Vlottende activa--3.7913.2274.1754.033
Totaal activa--7.7737.1518.5017.811
 
Passiva
Gewoon kapitaal--3.3482.9982.9612.812
Preferent kapitaal---108-167-249-130
Aandeel van derden--96463258013
Groepsvermogen----------
Voorzieningen----------
Langlopende schulden--1.1771.1951.4281.378
Crediteuren--1.0068801.2271.153
Bank--248199960758
Overige korte schulden----9591.031865
Kortlopende schulden--2.2832.0383.2192.776
Totaal passiva--7.7737.1518.5017.811
 
Cash flow gegevens
Kasstroom operationele activiteiten--599654685546
Kasstroom investeringsactiviteiten---115-424-193-342
Kasstroom financieringsactiviteiten---187-216-604-113
Kasstroom algemeen--29714-11291
Omzet
Winst
Werknemers
Powered by
image/svg+xml

Browser niet ondersteund

De versie van uw browser wordt niet (meer) ondersteund vanwege mogelijke beveiligingsrisico’s. Daarnaast kan het zijn dat een enkele functionaliteit op FD.nl niet beschikbaar of geoptimaliseerd is voor uw browser.

Wat kunt u doen?

We willen u een zo goed mogelijke ervaring bieden. Zorg er daarom voor dat u de nieuwste versie van één van de volgende browsers gebruikt: Chrome, Safari of Edge. Indien u dit niet zelf kunt, neem dan contact op met uw eigen IT-supportafdeling.

Meer informatie
Meer informatie