Close sub menu
DENTSPLY SIRONA
Kerncijfers & ratio's
Balans (bedragen in $ mln)20212020201920182017
 
Activa
Immateriële vaste activa6.2956.4905.5735.8527.340
Materiële vaste activa966967802871876
Financiële vaste activa----------
Vaste activa7.3837.5516.6036.7998.372
Voorraden504466562599623
Debiteuren747673782702746
Overige vlottende activa----------
Effecten en liquide middelen339438405310321
Vlottende activa1.8371.7912.0001.8882.003
Totaal activa9.2209.3428.6038.68710.375
 
Passiva
Gewoon kapitaal5.0424.9675.0935.1216.616
Preferent kapitaal6.014-464-600-479-291
Aandeel van derden1321212
Groepsvermogen----------
Voorzieningen----------
Langlopende schulden2.9913.0552.5132.5412.792
Crediteuren268305308284284
Bank18229929230
Overige korte schulden----629579586
Kortlopende schulden1.1861.3179961.013955
Totaal passiva9.2209.3428.6038.68710.375
 
Cash flow gegevens
Kasstroom operationele activiteiten657635633500602
Kasstroom investeringsactiviteiten-358-1.106-68-253-286
Kasstroom financieringsactiviteiten-379490-466-250-401
Kasstroom algemeen-801998-3-85
Omzet
Winst
Werknemers
Powered by