Close sub menu
DENTSPLY SIRONA
Kerncijfers & ratio's
Balans (bedragen in $ mln)20222021202020192018
 
Activa
Immateriële vaste activa4.5916.2956.4905.5735.852
Materiële vaste activa961966967802871
Financiële vaste activa----------
Vaste activa5.7507.3837.5516.6036.799
Voorraden627504466562599
Debiteuren632747673782702
Overige vlottende activa----------
Effecten en liquide middelen365339438405310
Vlottende activa1.8931.8371.7912.0001.888
Totaal activa7.6439.2209.3428.6038.687
 
Passiva
Gewoon kapitaal3.8115.0424.9675.0935.121
Preferent kapitaal6.0016.014-464-600-479
Aandeel van derden113212
Groepsvermogen----------
Voorzieningen----------
Langlopende schulden2.6612.9913.0552.5132.541
Crediteuren279268305308284
Bank118182299292
Overige korte schulden------629579
Kortlopende schulden1.1701.1861.3179961.013
Totaal passiva7.6439.2209.3428.6038.687
 
Cash flow gegevens
Kasstroom operationele activiteiten517657635633500
Kasstroom investeringsactiviteiten-138-358-1.106-68-253
Kasstroom financieringsactiviteiten-329-379490-466-250
Kasstroom algemeen50-801998-3
Omzet
Winst
Werknemers
Powered by