Close sub menu
SBA Communications Corp
Kerncijfers & ratio's
Balans (bedragen in $ mln)20212020201920182017
 
Activa
Immateriële vaste activa2.8033.1563.6273.3313.598
Materiële vaste activa5.8085.0515.3672.7862.812
Financiële vaste activa----------
Vaste activa9.1878.6859.4266.8407.061
Voorraden----------
Debiteuren1027413211191
Overige vlottende activa----------
Effecten en liquide middelen433340139176102
Vlottende activa614473334374260
Totaal activa9.8029.1589.7607.2147.320
 
Passiva
Gewoon kapitaal-5.283-4.824-3.667-3.377-2.599
Preferent kapitaal-762-808-569-512-379
Aandeel van derden17151600
Groepsvermogen----------
Voorzieningen----------
Langlopende schulden14.45213.35212.3639.3849.640
Crediteuren34110323433
Bank26326076994220
Overige korte schulden186966222218
Kortlopende schulden6166151.0481.206279
Totaal passiva9.8029.1589.7607.2147.320
 
Cash flow gegevens
Kasstroom operationele activiteiten1.1901.126970851818
Kasstroom investeringsactiviteiten-1.423-446-947-618-605
Kasstroom financieringsactiviteiten339-469-62-149-295
Kasstroom algemeen106211-3984-81
Omzet
Winst
Werknemers
Powered by