Close sub menu
SBA Communications Corp
Kerncijfers & ratio's
Balans (bedragen in $ mln)20222021202020192018
 
Activa
Immateriële vaste activa2.7762.8033.1563.6273.331
Materiële vaste activa6.6035.8085.0515.3672.786
Financiële vaste activa----------
Vaste activa10.1029.1878.6859.4266.840
Voorraden----------
Debiteuren18410274132111
Overige vlottende activa----------
Effecten en liquide middelen186433340139176
Vlottende activa483614473334374
Totaal activa10.5859.8029.1589.7607.214
 
Passiva
Gewoon kapitaal-5.276-5.283-4.824-3.667-3.377
Preferent kapitaal-591-762-808-569-512
Aandeel van derden321715160
Groepsvermogen----------
Voorzieningen----------
Langlopende schulden15.13314.45213.35212.3639.384
Crediteuren51341103234
Bank286263260769942
Overige korte schulden49186966222
Kortlopende schulden6976166151.0481.206
Totaal passiva10.5859.8029.1589.7607.214
 
Cash flow gegevens
Kasstroom operationele activiteiten1.2861.1901.126970851
Kasstroom investeringsactiviteiten-1.394-1.423-446-947-618
Kasstroom financieringsactiviteiten-135339-469-62-149
Kasstroom algemeen-243106211-3984
Omzet
Winst
Werknemers
Powered by