Close sub menu
Jack Henry & Associates
Kerncijfers & ratio's
Balans (bedragen in $ mln)20232022202120202019
 
Activa
Immateriële vaste activa1.4561.1247141.152--
Materiële vaste activa206212252273--
Financiële vaste activa----------
Vaste activa2.1461.8421.7921.759--
Voorraden----------
Debiteuren--348307301--
Overige vlottende activa----------
Effecten en liquide middelen124951213--
Vlottende activa628614544669--
Totaal activa2.7742.4562.3362.428--
 
Passiva
Gewoon kapitaal1.6091.3821.3191.550--
Preferent kapitaal----------
Aandeel van derden--000--
Groepsvermogen----------
Voorzieningen----------
Langlopende schulden642530496384--
Crediteuren19211810--
Bank--000--
Overige korte schulden----------
Kortlopende schulden524544521495--
Totaal passiva2.7742.4562.3362.428--
 
Cash flow gegevens
Kasstroom operationele activiteiten382505462511--
Kasstroom investeringsactiviteiten-410-196-162-198--
Kasstroom financieringsactiviteiten-8-310-462-193--
Kasstroom algemeen-37-2-162120--
Omzet
Winst
Werknemers
Powered by

Schakel browser notificaties in

Schakel browser notificaties in om meldingen te ontvangen op dit apparaat.

Browser notificaties inschakelen

U heeft browser notificaties voor fd.nl eerder geweigerd. Ga naar browser instellingen en sta browser notificaties toe voor fd.nl. De precieze handelingen zijn afhankelijk van uw browser.

U volgt een onderwerp

Wilt u ook meldingen ontvangen voor dit onderwerp?

Meldingen

Wilt u ook meldingen ontvangen voor dit onderwerp?