Close sub menu
Jack Henry & Associates
Kerncijfers & ratio's
Balans (bedragen in $ mln)20222021202020192018
 
Activa
Immateriële vaste activa1.1247141.152----
Materiële vaste activa212252273----
Financiële vaste activa----------
Vaste activa1.8421.7921.759----
Voorraden----------
Debiteuren348307301----
Overige vlottende activa----------
Effecten en liquide middelen4951213----
Vlottende activa614544669----
Totaal activa2.4562.3362.428----
 
Passiva
Gewoon kapitaal1.3821.3191.550----
Preferent kapitaal----------
Aandeel van derden000----
Groepsvermogen----------
Voorzieningen----------
Langlopende schulden530496384----
Crediteuren211810----
Bank000----
Overige korte schulden----------
Kortlopende schulden544521495----
Totaal passiva2.4562.3362.428----
 
Cash flow gegevens
Kasstroom operationele activiteiten505462511----
Kasstroom investeringsactiviteiten-196-162-198----
Kasstroom financieringsactiviteiten-310-462-193----
Kasstroom algemeen-2-162120----
Omzet
Winst
Werknemers
Powered by