Close sub menu
Tractor Supply Company
Kerncijfers & ratio's
Balans (bedragen in $ mln)20222021202020192018
 
Activa
Immateriële vaste activa253565693124
Materiële vaste activa5.0374.4043.6732.3281.134
Financiële vaste activa----------
Vaste activa5.3324.5173.7903.5011.291
Voorraden2.7102.1911.7831.6031.590
Debiteuren----------
Overige vlottende activa----------
Effecten en liquide middelen2038781.34216886
Vlottende activa3.1583.2503.2591.7881.794
Totaal activa8.4907.7677.0495.2893.085
 
Passiva
Gewoon kapitaal2.0422.0031.9241.5671.562
Preferent kapitaal111-304
Aandeel van derden----000
Groepsvermogen----------
Voorzieningen----------
Langlopende schulden4.0713.7003.3812.475585
Crediteuren1.3981.156976643620
Bank350325303--30
Overige korte schulden120110--605288
Kortlopende schulden2.3762.0651.7441.248938
Totaal passiva8.4907.7677.0495.2893.085
 
Cash flow gegevens
Kasstroom operationele activiteiten1.3571.1391.395812694
Kasstroom investeringsactiviteiten-1.094-627-292-215-276
Kasstroom financieringsactiviteiten-939-975155-599-441
Kasstroom algemeen-676-4641.258-2-23
Omzet
Winst
Werknemers
Powered by