Close sub menu
Alphabet
Kerncijfers & ratio's
Balans (bedragen in $ mln)20222021202020192018
 
Activa
Immateriële vaste activa31.04424.37322.62022.60320.108
Materiële vaste activa127.049110.55896.960--59.719
Financiële vaste activa30.49229.54920.70313.07813.859
Vaste activa200.469171.125145.320123.33197.116
Voorraden2.6701.1707289991.107
Debiteuren40.25839.30430.93025.32620.838
Overige vlottende activa----------
Effecten en liquide middelen113.762139.649136.694119.675109.140
Vlottende activa164.795188.143174.296152.578135.676
Totaal activa365.264359.268319.616275.909232.792
 
Passiva
Gewoon kapitaal256.144251.635222.544201.442177.628
Preferent kapitaal-7.603-1.62363349.31942.742
Aandeel van derden--0000
Groepsvermogen----------
Voorzieningen----------
Langlopende schulden39.82043.37940.23829.24620.544
Crediteuren5.1286.0375.5895.5614.378
Bank------00
Overige korte schulden14.02813.88911.08639.66030.242
Kortlopende schulden69.30064.25456.83445.22134.620
Totaal passiva365.264359.268319.616275.909232.792
 
Cash flow gegevens
Kasstroom operationele activiteiten91.49591.65265.12454.52047.971
Kasstroom investeringsactiviteiten-20.298-35.523-32.773-29.491-28.504
Kasstroom financieringsactiviteiten-69.757-61.362-24.408-23.209-13.179
Kasstroom algemeen1.440-5.2337.9431.8206.288
Omzet
Winst
Werknemers
Powered by