Close sub menu
Monster Beverage Corp
Kerncijfers & ratio's
Balans (bedragen in $ mln)20212020201920182017
 
Activa
Immateriële vaste activa--2.3912.3842.3782.366
Materiële vaste activa--315299243230
Financiële vaste activa--441302
Vaste activa--3.0622.8342.7232.705
Voorraden--333361278256
Debiteuren--666540485449
Overige vlottende activa--312139102106
Effecten en liquide middelen--2.0621.3319581.202
Vlottende activa--3.1412.3161.8042.086
Totaal activa--6.2035.1504.5274.791
 
Passiva
Gewoon kapitaal--5.1614.1713.6113.895
Preferent kapitaal--3-32-33-17
Aandeel van derden----000
Groepsvermogen----------
Voorzieningen----------
Langlopende schulden--292318315335
Crediteuren--297274249246
Bank----------
Overige korte schulden--45372342304
Kortlopende schulden--750661601560
Totaal passiva--6.2035.1504.5274.791
 
Cash flow gegevens
Kasstroom operationele activiteiten--1.3641.1141.162988
Kasstroom investeringsactiviteiten---472-327273-532
Kasstroom financieringsactiviteiten---526-629-1.316-311
Kasstroom algemeen--366159119145
Omzet
Winst
Werknemers
Powered by
image/svg+xml

Browser niet ondersteund

De versie van uw browser wordt niet (meer) ondersteund vanwege mogelijke beveiligingsrisico’s. Daarnaast kan het zijn dat een enkele functionaliteit op FD.nl niet beschikbaar of geoptimaliseerd is voor uw browser.

Wat kunt u doen?

We willen u een zo goed mogelijke ervaring bieden. Zorg er daarom voor dat u de nieuwste versie van één van de volgende browsers gebruikt: Chrome, Safari of Edge. Indien u dit niet zelf kunt, neem dan contact op met uw eigen IT-supportafdeling.

Meer informatie
Meer informatie