Close sub menu
Equinix
Kerncijfers & ratio's
Balans (bedragen in $ mln)20212020201920182017
 
Activa
Immateriële vaste activa--7.64414.3467.1706.797
Materiële vaste activa--15.97847.19111.0269.395
Financiële vaste activa------09
Vaste activa--24.39821.09318.72916.442
Voorraden----------
Debiteuren--677689630576
Overige vlottende activa--776--533242
Effecten en liquide middelen--1.6095.6296111.441
Vlottende activa--2.6092.8731.5162.249
Totaal activa--27.00723.96620.24518.691
 
Passiva
Gewoon kapitaal--10.6348.8417.2196.850
Preferent kapitaal---6.033-5.103-4.277-3.378
Aandeel van derden--0000
Groepsvermogen----------
Voorzieningen----------
Langlopende schulden--14.34812.96711.51010.599
Crediteuren--8455297102
Bank--524--452143
Overige korte schulden--3541.971827851
Kortlopende schulden--2.0252.1581.5151.243
Totaal passiva--27.00723.96620.24518.691
 
Cash flow gegevens
Kasstroom operationele activiteiten--2.3101.9931.8151.439
Kasstroom investeringsactiviteiten---3.427-1.945-3.076-5.401
Kasstroom financieringsactiviteiten--8161.2024714.608
Kasstroom algemeen---3021.250-789646
Omzet
Winst
Werknemers
Powered by
image/svg+xml

Browser niet ondersteund

De versie van uw browser wordt niet (meer) ondersteund vanwege mogelijke beveiligingsrisico’s. Daarnaast kan het zijn dat een enkele functionaliteit op FD.nl niet beschikbaar of geoptimaliseerd is voor uw browser.

Wat kunt u doen?

We willen u een zo goed mogelijke ervaring bieden. Zorg er daarom voor dat u de nieuwste versie van één van de volgende browsers gebruikt: Chrome, Safari of Edge. Indien u dit niet zelf kunt, neem dan contact op met uw eigen IT-supportafdeling.

Meer informatie
Meer informatie