Close sub menu
Monolithic Power Systems
Kerncijfers & ratio's
Balans (bedragen in $ mln)20102009200820072006
 
Activa
Immateriële vaste activa----------
Materiële vaste activa3718141411
Financiële vaste activa202038109
Vaste activa5738522420
Voorraden262019177
Debiteuren1816989
Overige vlottende activa----------
Effecten en liquide middelen17816610511178
Vlottende activa22420314314997
Totaal activa282242195173117
 
Passiva
Gewoon kapitaal24721316513895
Preferent kapitaal00000
Aandeel van derden----------
Groepsvermogen24721316513895
Voorzieningen00000
Langlopende schulden65562
Crediteuren98566
Bank00000
Overige korte schulden2016212314
Kortlopende schulden2924262920
Totaal passiva282242195173117
 
Cash flow gegevens
Kasstroom operationele activiteiten----------
Kasstroom investeringsactiviteiten----------
Kasstroom financieringsactiviteiten----------
Kasstroom algemeen----------
Omzet
Winst
Werknemers
Powered by
image/svg+xml

Browser niet ondersteund

De versie van uw browser wordt niet (meer) ondersteund vanwege mogelijke beveiligingsrisico’s. Daarnaast kan het zijn dat een enkele functionaliteit op FD.nl niet beschikbaar of geoptimaliseerd is voor uw browser.

Wat kunt u doen?

We willen u een zo goed mogelijke ervaring bieden. Zorg er daarom voor dat u de nieuwste versie van één van de volgende browsers gebruikt: Chrome, Safari of Edge. Indien u dit niet zelf kunt, neem dan contact op met uw eigen IT-supportafdeling.

Meer informatie
Meer informatie