Close sub menu
Ulta Beauty
Kerncijfers & ratio's
Balans (bedragen in $ mln)20212020201920182017
 
Activa
Immateriële vaste activa1314------
Materiële vaste activa2.5002.7431.2261.1891.004
Financiële vaste activa----------
Vaste activa2.5752.8091.2761.2151.016
Voorraden1.1681.2941.2141.096944
Debiteuren--13913610089
Overige vlottende activa----------
Effecten en liquide middelen1.046502409397415
Vlottende activa2.5152.0551.9151.6941.536
Totaal activa5.0904.8643.1912.9092.552
 
Passiva
Gewoon kapitaal2.0001.9021.8201.7741.550
Preferent kapitaal00000
Aandeel van derden00000
Groepsvermogen----------
Voorzieningen----------
Langlopende schulden1.7471.825547492472
Crediteuren477414404326260
Bank253--------
Overige korte schulden--723420316270
Kortlopende schulden1.3441.137824642529
Totaal passiva5.0904.8643.1912.9092.552
 
Cash flow gegevens
Kasstroom operationele activiteiten8101.101956779635
Kasstroom investeringsactiviteiten-49-471-215-531-274
Kasstroom financieringsactiviteiten-108-647-609-356-322
Kasstroom algemeen654-17132-10839
Omzet
Winst
Werknemers
Powered by