Close sub menu
CME Group
Kerncijfers & ratio's
Balans (bedragen in $ mln)20212020201920182017
 
Activa
Immateriële vaste activa--32.83915.86016.3059.915
Materiële vaste activa--5791.088449400
Financiële vaste activa----------
Vaste activa--35.37635.64835.58928.885
Voorraden----------
Debiteuren--461492553360
Overige vlottende activa--1.957------
Effecten en liquide middelen--1.7343.1861.4471.994
Vlottende activa--89.28439.56841.88746.907
Totaal activa--124.66075.21577.47675.791
 
Passiva
Gewoon kapitaal--26.32026.12925.91922.412
Preferent kapitaal--1357514
Aandeel van derden--3230470
Groepsvermogen----------
Voorzieningen----------
Langlopende schulden--10.11010.53410.2387.707
Crediteuren--696211631
Bank----05740
Overige korte schulden--88.12938.46140.58245.642
Kortlopende schulden--88.19838.52341.27345.673
Totaal passiva--124.66075.21577.47675.791
 
Cash flow gegevens
Kasstroom operationele activiteiten--2.7162.6732.4411.840
Kasstroom investeringsactiviteiten---176-153-1.890180
Kasstroom financieringsactiviteiten---2.458-2.341-1.080-1.985
Kasstroom algemeen--82179-52935
Omzet
Winst
Werknemers
Powered by
image/svg+xml

Browser niet ondersteund

De versie van uw browser wordt niet (meer) ondersteund vanwege mogelijke beveiligingsrisico’s. Daarnaast kan het zijn dat een enkele functionaliteit op FD.nl niet beschikbaar of geoptimaliseerd is voor uw browser.

Wat kunt u doen?

We willen u een zo goed mogelijke ervaring bieden. Zorg er daarom voor dat u de nieuwste versie van één van de volgende browsers gebruikt: Chrome, Safari of Edge. Indien u dit niet zelf kunt, neem dan contact op met uw eigen IT-supportafdeling.

Meer informatie
Meer informatie