Close sub menu
Seagate Technology Holdings PLC
Kerncijfers & ratio's
Balans (bedragen in $ mln)20212020
 
Activa
Immateriële vaste activa1.2661.295
Materiële vaste activa2.1812.129
Financiële vaste activa----
Vaste activa4.8964.816
Voorraden1.2041.142
Debiteuren1.1581.115
Overige vlottende activa----
Effecten en liquide middelen1.2091.722
Vlottende activa3.7794.114
Totaal activa8.6758.930
 
Passiva
Gewoon kapitaal6311.787
Preferent kapitaal-41-66
Aandeel van derden00
Groepsvermogen----
Voorzieningen----
Langlopende schulden5.1234.421
Crediteuren1.7251.808
Bank24519
Overige korte schulden282224
Kortlopende schulden2.9212.722
Totaal passiva8.6758.930
 
Cash flow gegevens
Kasstroom operationele activiteiten1.6261.714
Kasstroom investeringsactiviteiten-466-635
Kasstroom financieringsactiviteiten-1.673-1.605
Kasstroom algemeen-513-526
Omzet
Winst
Werknemers
Powered by