Close sub menu
Seagate Technology Holdings PLC
Kerncijfers & ratio's
Balans (bedragen in $ mln)2023202220212020
 
Activa
Immateriële vaste activa1.2371.2461.2661.295
Materiële vaste activa1.7062.2392.1812.129
Financiële vaste activa--------
Vaste activa4.6514.9114.8964.816
Voorraden1.1401.5651.2041.142
Debiteuren6211.5321.1581.115
Overige vlottende activa--------
Effecten en liquide middelen7866151.2091.722
Vlottende activa2.9054.0333.7794.114
Totaal activa7.5568.9448.6758.930
 
Passiva
Gewoon kapitaal-1.1991096311.787
Preferent kapitaal9836-41-66
Aandeel van derden----00
Groepsvermogen--------
Voorzieningen--------
Langlopende schulden6.1635.2805.1234.421
Crediteuren1.6032.0581.7251.808
Bank6358424519
Overige korte schulden178252282224
Kortlopende schulden2.5923.5552.9212.722
Totaal passiva7.5568.9448.6758.930
 
Cash flow gegevens
Kasstroom operationele activiteiten9421.6571.6261.714
Kasstroom investeringsactiviteiten217-352-466-635
Kasstroom financieringsactiviteiten-988-1.899-1.673-1.605
Kasstroom algemeen171-594-513-526
Omzet
Winst
Werknemers
Powered by

Schakel browser notificaties in

Schakel browser notificaties in om meldingen te ontvangen op dit apparaat.

Browser notificaties inschakelen

U heeft browser notificaties voor fd.nl eerder geweigerd. Ga naar browser instellingen en sta browser notificaties toe voor fd.nl. De precieze handelingen zijn afhankelijk van uw browser.

U volgt een onderwerp

Wilt u ook meldingen ontvangen voor dit onderwerp?

Meldingen

Wilt u ook meldingen ontvangen voor dit onderwerp?