Close sub menu
News Corp
Kerncijfers & ratio's
Balans (bedragen in $ mln)20212020201920182017
 
Activa
Immateriële vaste activa----7.5737.8996.119
Materiële vaste activa----2.5542.5601.624
Financiële vaste activa------3932.027
Vaste activa----11.66111.95210.737
Voorraden----348376208
Debiteuren----1.5441.6121.276
Overige vlottende activa------1.100967
Effecten en liquide middelen----1.6432.1202.292
Vlottende activa----4.0504.3943.815
Totaal activa----15.71116.34614.552
 
Passiva
Gewoon kapitaal8.211--9.1449.29110.789
Preferent kapitaal-941---1.120-875-965
Aandeel van derden935--1.1671.186284
Groepsvermogen----------
Voorzieningen----------
Langlopende schulden4.391--1.4992.5541.007
Crediteuren321--411605222
Bank28--------
Overige korte schulden1.073--2.9292.6732.191
Kortlopende schulden3.234--3.3403.2952.452
Totaal passiva16.771--15.71116.34614.552
 
Cash flow gegevens
Kasstroom operationele activiteiten1.237--928757494
Kasstroom investeringsactiviteiten-1.292---677-321-105
Kasstroom financieringsactiviteiten699---610-398-217
Kasstroom algemeen644---35938172
Omzet
Winst
Werknemers
Powered by
image/svg+xml

Browser niet ondersteund

De versie van uw browser wordt niet (meer) ondersteund vanwege mogelijke beveiligingsrisico’s. Daarnaast kan het zijn dat een enkele functionaliteit op FD.nl niet beschikbaar of geoptimaliseerd is voor uw browser.

Wat kunt u doen?

We willen u een zo goed mogelijke ervaring bieden. Zorg er daarom voor dat u de nieuwste versie van één van de volgende browsers gebruikt: Chrome, Safari of Edge. Indien u dit niet zelf kunt, neem dan contact op met uw eigen IT-supportafdeling.

Meer informatie
Meer informatie