Close sub menu
Dow
Kerncijfers & ratio's
Balans (bedragen in $ mln)20222021202020192018
 
Activa
Immateriële vaste activa11.08611.64512.26012.55514.072
Materiële vaste activa21.66921.96722.09520.99621.437
Financiële vaste activa5.0485.2384.1025.0556.319
Vaste activa40.12642.14242.38643.70944.751
Voorraden6.9887.3725.7016.2146.904
Debiteuren5.6116.8414.8394.8445.677
Overige vlottende activa----------
Effecten en liquide middelen3.8862.9885.1042.3884.848
Vlottende activa20.47720.84819.08416.81521.573
Totaal activa60.60362.99061.47060.52466.324
 
Passiva
Gewoon kapitaal20.71818.16512.43513.54119.438
Preferent kapitaal-7.139-8.992-11.529-10.33710.302
Aandeel van derden529574570553869
Groepsvermogen----------
Voorzieningen----------
Langlopende schulden28.02531.02537.35735.75134.956
Crediteuren7.2168.4165.8893.8894.475
Bank1.0117061.0321.021636
Overige korte schulden------5.2475.393
Kortlopende schulden11.33113.22611.10810.67911.061
Totaal passiva60.60362.99061.47060.52466.324
 
Cash flow gegevens
Kasstroom operationele activiteiten7.4757.0096.2265.930--
Kasstroom investeringsactiviteiten-2.970-2.914-841-2.192--
Kasstroom financieringsactiviteiten-3.361-6.071-2.764-4.095--
Kasstroom algemeen1.144-1.9762.621-357--
Omzet
Winst
Werknemers
Powered by