Close sub menu
Dow
Kerncijfers & ratio's
Balans (bedragen in $ mln)2021202020192018
 
Activa
Immateriële vaste activa11.64512.26012.55514.072
Materiële vaste activa21.96722.09520.99621.437
Financiële vaste activa5.2384.1025.0556.319
Vaste activa42.14242.38643.70944.751
Voorraden7.3725.7016.2146.904
Debiteuren6.8414.8394.8445.677
Overige vlottende activa--------
Effecten en liquide middelen2.9885.1042.3884.848
Vlottende activa20.84819.08416.81521.573
Totaal activa62.99061.47060.52466.324
 
Passiva
Gewoon kapitaal18.16512.43513.54119.438
Preferent kapitaal-8.992-11.529-10.33710.302
Aandeel van derden574570553869
Groepsvermogen--------
Voorzieningen--------
Langlopende schulden31.02537.35735.75134.956
Crediteuren8.4165.8893.8894.475
Bank7061.0321.021636
Overige korte schulden----5.2475.393
Kortlopende schulden13.22611.10810.67911.061
Totaal passiva62.99061.47060.52466.324
 
Cash flow gegevens
Kasstroom operationele activiteiten7.0096.2265.930--
Kasstroom investeringsactiviteiten-2.914-841-2.192--
Kasstroom financieringsactiviteiten-6.071-2.764-4.095--
Kasstroom algemeen-1.9762.621-357--
Omzet
Winst
Werknemers
Powered by