Close sub menu
Dow
Kerncijfers & ratio's
Balans (bedragen in $ mln)20232022202120202019
 
Activa
Immateriële vaste activa10.71311.08611.64512.26012.555
Materiële vaste activa22.38621.66921.96722.09523.068
Financiële vaste activa4.4455.0485.2384.1023.992
Vaste activa40.35340.12642.14242.38643.709
Voorraden6.0766.9887.3725.7016.214
Debiteuren4.7185.6116.8414.8394.844
Overige vlottende activa----------
Effecten en liquide middelen2.9873.8862.9885.1042.388
Vlottende activa17.61420.47720.84819.08416.815
Totaal activa57.96760.60362.99061.47060.524
 
Passiva
Gewoon kapitaal18.60720.71818.16512.43513.541
Preferent kapitaal-7.681-7.139-8.992-11.529-10.246
Aandeel van derden501529574570553
Groepsvermogen----------
Voorzieningen----------
Langlopende schulden28.90228.02531.02537.35735.751
Crediteuren6.3267.2168.4165.8895.953
Bank5081.0117061.0321.442
Overige korte schulden----------
Kortlopende schulden9.95711.33113.22611.10810.679
Totaal passiva57.96760.60362.99061.47060.524
 
Cash flow gegevens
Kasstroom operationele activiteiten5.1967.4757.0096.2265.930
Kasstroom investeringsactiviteiten-2.928-2.970-2.914-841-2.192
Kasstroom financieringsactiviteiten-3.115-3.361-6.071-2.764-4.095
Kasstroom algemeen-8471.144-1.9762.621-357
Omzet
Winst
Werknemers
Powered by

Schakel browser notificaties in

Schakel browser notificaties in om meldingen te ontvangen op dit apparaat.

Browser notificaties inschakelen

U heeft browser notificaties voor fd.nl eerder geweigerd. Ga naar browser instellingen en sta browser notificaties toe voor fd.nl. De precieze handelingen zijn afhankelijk van uw browser.

U volgt een onderwerp

Wilt u ook meldingen ontvangen voor dit onderwerp?

Meldingen

Wilt u ook meldingen ontvangen voor dit onderwerp?