Close sub menu
Dow
Kerncijfers & ratio's
Balans (bedragen in $ mln)2021202020192018
 
Activa
Immateriële vaste activa--12.26012.55514.072
Materiële vaste activa--22.09520.99621.437
Financiële vaste activa--4.1025.0556.319
Vaste activa--42.38643.70944.751
Voorraden--5.7016.2146.904
Debiteuren--4.8394.8445.677
Overige vlottende activa--3.9295.1032.923
Effecten en liquide middelen--5.1042.3884.848
Vlottende activa--19.08416.81521.573
Totaal activa--61.47060.52466.324
 
Passiva
Gewoon kapitaal--12.43513.54119.438
Preferent kapitaal---11.529-10.33710.302
Aandeel van derden--570553869
Groepsvermogen--------
Voorzieningen--------
Langlopende schulden--20.86635.75134.956
Crediteuren--5.8893.8894.475
Bank--1.0321.021636
Overige korte schulden--16.4915.2475.393
Kortlopende schulden--27.59910.67911.061
Totaal passiva--61.47060.52466.324
 
Cash flow gegevens
Kasstroom operationele activiteiten--6.2265.930--
Kasstroom investeringsactiviteiten---841-2.192--
Kasstroom financieringsactiviteiten---2.764-4.095--
Kasstroom algemeen--2.621-357--
Omzet
Winst
Werknemers
Powered by
image/svg+xml

Browser niet ondersteund

De versie van uw browser wordt niet (meer) ondersteund vanwege mogelijke beveiligingsrisico’s. Daarnaast kan het zijn dat een enkele functionaliteit op FD.nl niet beschikbaar of geoptimaliseerd is voor uw browser.

Wat kunt u doen?

We willen u een zo goed mogelijke ervaring bieden. Zorg er daarom voor dat u de nieuwste versie van één van de volgende browsers gebruikt: Chrome, Safari of Edge. Indien u dit niet zelf kunt, neem dan contact op met uw eigen IT-supportafdeling.

Meer informatie
Meer informatie