Close sub menu
IQVIA Holdings
Kerncijfers & ratio's
Balans (bedragen in $ mln)20212020
 
Activa
Immateriële vaste activa--17.859
Materiële vaste activa--953
Financiële vaste activa--162
Vaste activa--19.474
Voorraden----
Debiteuren--2.410
Overige vlottende activa--500
Effecten en liquide middelen--1.814
Vlottende activa--5.090
Totaal activa--24.564
 
Passiva
Gewoon kapitaal--6.001
Preferent kapitaal---205
Aandeel van derden--279
Groepsvermogen----
Voorzieningen----
Langlopende schulden--13.726
Crediteuren--2.813
Bank--149
Overige korte schulden--242
Kortlopende schulden--4.558
Totaal passiva--24.564
 
Cash flow gegevens
Kasstroom operationele activiteiten--1.959
Kasstroom investeringsactiviteiten---796
Kasstroom financieringsactiviteiten---217
Kasstroom algemeen--946
Omzet
Winst
Werknemers
Powered by
image/svg+xml

Browser niet ondersteund

De versie van uw browser wordt niet (meer) ondersteund vanwege mogelijke beveiligingsrisico’s. Daarnaast kan het zijn dat een enkele functionaliteit op FD.nl niet beschikbaar of geoptimaliseerd is voor uw browser.

Wat kunt u doen?

We willen u een zo goed mogelijke ervaring bieden. Zorg er daarom voor dat u de nieuwste versie van één van de volgende browsers gebruikt: Chrome, Safari of Edge. Indien u dit niet zelf kunt, neem dan contact op met uw eigen IT-supportafdeling.

Meer informatie
Meer informatie