Close sub menu
Ceridian HCM Holding
Kerncijfers & ratio's
Balans (bedragen in $ mln)202220212020
 
Activa
Immateriële vaste activa2.5622.6562.227
Materiële vaste activa199158164
Financiële vaste activa------
Vaste activa3.0233.0222.579
Voorraden------
Debiteuren180----
Overige vlottende activa------
Effecten en liquide middelen433369188
Vlottende activa4.8944.1444.123
Totaal activa7.9177.1666.701
 
Passiva
Gewoon kapitaal2.1092.2282.098
Preferent kapitaal-485-325-276
Aandeel van derden----0
Groepsvermogen------
Voorzieningen------
Langlopende schulden1.2741.197739
Crediteuren545239
Bank182018
Overige korte schulden4.3963.5973.762
Kortlopende schulden4.5343.7423.864
Totaal passiva7.9177.1666.701
 
Cash flow gegevens
Kasstroom operationele activiteiten13349-30
Kasstroom investeringsactiviteiten-343-71139
Kasstroom financieringsactiviteiten870408565
Kasstroom algemeen660-255574
Omzet
Winst
Werknemers
Powered by