Close sub menu
Carrier Global Corp
Kerncijfers & ratio's
Balans (bedragen in $ mln)202220212020
 
Activa
Immateriële vaste activa11.3199.85811.176
Materiële vaste activa2.8832.4662.598
Financiële vaste activa1.1481.5931.513
Vaste activa16.20714.76516.569
Voorraden2.6401.9701.629
Debiteuren2.8332.4032.781
Overige vlottende activa------
Effecten en liquide middelen3.5202.9873.115
Vlottende activa9.87911.4078.524
Totaal activa26.08626.17225.093
 
Passiva
Gewoon kapitaal7.7586.7676.252
Preferent kapitaal-1.688-989-745
Aandeel van derden318327326
Groepsvermogen------
Voorzieningen------
Langlopende schulden11.97812.45113.405
Crediteuren2.8332.3341.936
Bank140183191
Overige korte schulden4491.549512
Kortlopende schulden6.0326.6275.110
Totaal passiva26.08626.17225.093
 
Cash flow gegevens
Kasstroom operationele activiteiten1.7432.2371.692
Kasstroom investeringsactiviteiten1.745-6921.106
Kasstroom financieringsactiviteiten-2.931-1.562-681
Kasstroom algemeen557-172.117
Omzet
Winst
Werknemers
Powered by