Close sub menu
Carrier Global Corp
Kerncijfers & ratio's
Balans (bedragen in $ mln)20212020
 
Activa
Immateriële vaste activa9.85811.176
Materiële vaste activa2.4662.598
Financiële vaste activa1.5931.513
Vaste activa14.76516.569
Voorraden1.9701.629
Debiteuren2.4032.781
Overige vlottende activa----
Effecten en liquide middelen2.9873.115
Vlottende activa11.4078.524
Totaal activa26.17225.093
 
Passiva
Gewoon kapitaal6.7676.252
Preferent kapitaal-989-745
Aandeel van derden327326
Groepsvermogen----
Voorzieningen----
Langlopende schulden12.45113.405
Crediteuren2.3341.936
Bank183191
Overige korte schulden1.549512
Kortlopende schulden6.6275.110
Totaal passiva26.17225.093
 
Cash flow gegevens
Kasstroom operationele activiteiten2.2371.692
Kasstroom investeringsactiviteiten-6921.106
Kasstroom financieringsactiviteiten-1.562-681
Kasstroom algemeen-172.117
Omzet
Winst
Werknemers
Powered by