Close sub menu
Booking Holdings
Kerncijfers & ratio's
Balans (bedragen in $ mln)20222021202020192018
 
Activa
Immateriële vaste activa4.6364.9443.7074.8675.035
Materiële vaste activa1.3141.3181.285738656
Financiële vaste activa2.7893.1753.7594.4778.408
Vaste activa9.56310.4969.66811.56914.280
Voorraden----------
Debiteuren2.2291.3585291.6801.523
Overige vlottende activa----------
Effecten en liquide middelen12.39611.15211.0637.3106.284
Vlottende activa15.79813.14512.2069.8338.407
Totaal activa25.36123.64121.87421.40222.687
 
Passiva
Gewoon kapitaal2.7826.1784.8935.9338.785
Preferent kapitaal-267-144-118-192-317
Aandeel van derden------00
Groepsvermogen----------
Voorzieningen----------
Langlopende schulden14.10511.21713.55610.10310.347
Crediteuren2.5071.5867351.2391.134
Bank5001.98998510
Overige korte schulden--1.7651.3824.1262.421
Kortlopende schulden8.4746.2463.4255.3663.555
Totaal passiva25.36123.64121.87421.40222.687
 
Cash flow gegevens
Kasstroom operationele activiteiten6.5542.820854.8655.338
Kasstroom investeringsactiviteiten-518-9982.6377.0502.215
Kasstroom financieringsactiviteiten-4.897-1.2391.528-8.220-7.431
Kasstroom algemeen1.1395834.2503.695122
Omzet
Winst
Werknemers
Powered by