Close sub menu
Booking Holdings
Kerncijfers & ratio's
Balans (bedragen in $ mln)20212020201920182017
 
Activa
Immateriële vaste activa--3.7074.8675.0354.914
Materiële vaste activa--1.285738656480
Financiële vaste activa--3.7594.4778.40810.422
Vaste activa--9.66811.56914.28016.416
Voorraden----------
Debiteuren--5291.6801.5231.218
Overige vlottende activa--9171.487181600
Effecten en liquide middelen--11.0637.3106.2847.401
Vlottende activa--12.2069.8338.4079.035
Totaal activa--21.87421.40222.68725.451
 
Passiva
Gewoon kapitaal--4.8935.9338.78511.261
Preferent kapitaal---118-192-317237
Aandeel van derden----000
Groepsvermogen----------
Voorzieningen----------
Langlopende schulden--13.55610.10310.34710.690
Crediteuren--7351.2391.134668
Bank--98510711
Overige korte schulden--1.3824.1262.4212.119
Kortlopende schulden--3.4255.3663.5553.498
Totaal passiva--21.87421.40222.68725.451
 
Cash flow gegevens
Kasstroom operationele activiteiten--854.8655.3384.662
Kasstroom investeringsactiviteiten--2.6377.0502.215-4.202
Kasstroom financieringsactiviteiten--1.528-8.220-7.431-79
Kasstroom algemeen--4.2503.695122381
Omzet
Winst
Werknemers
Powered by
image/svg+xml

Browser niet ondersteund

De versie van uw browser wordt niet (meer) ondersteund vanwege mogelijke beveiligingsrisico’s. Daarnaast kan het zijn dat een enkele functionaliteit op FD.nl niet beschikbaar of geoptimaliseerd is voor uw browser.

Wat kunt u doen?

We willen u een zo goed mogelijke ervaring bieden. Zorg er daarom voor dat u de nieuwste versie van één van de volgende browsers gebruikt: Chrome, Safari of Edge. Indien u dit niet zelf kunt, neem dan contact op met uw eigen IT-supportafdeling.

Meer informatie
Meer informatie