Close sub menu
Fox Corp
Kerncijfers & ratio's
Balans (bedragen in $ mln)202220212020
 
Activa
Immateriële vaste activa6.7116.5896.607
Materiële vaste activa1.6821.7081.498
Financiële vaste activa------
Vaste activa13.90414.17714.264
Voorraden791729856
Debiteuren2.128----
Overige vlottende activa------
Effecten en liquide middelen5.2005.8864.645
Vlottende activa8.2818.7497.486
Totaal activa22.18522.92621.750
 
Passiva
Gewoon kapitaal11.33911.12310.094
Preferent kapitaal-226-318-417
Aandeel van derden224217
Groepsvermogen------
Voorzieningen------
Langlopende schulden8.3268.7999.733
Crediteuren2.296659485
Bank--841--
Overige korte schulden--229362
Kortlopende schulden2.2963.0021.906
Totaal passiva22.18522.92621.750
 
Cash flow gegevens
Kasstroom operationele activiteiten1.8842.6392.365
Kasstroom investeringsactiviteiten-513-528-1.100
Kasstroom financieringsactiviteiten-2.057-870146
Kasstroom algemeen-6861.2411.411
Omzet
Winst
Werknemers
Powered by