Close sub menu
Fox Corp
Kerncijfers & ratio's
Balans (bedragen in $ mln)20212020
 
Activa
Immateriële vaste activa6.5896.607
Materiële vaste activa1.7081.498
Financiële vaste activa----
Vaste activa14.17714.264
Voorraden729856
Debiteuren----
Overige vlottende activa----
Effecten en liquide middelen5.8864.645
Vlottende activa8.7497.486
Totaal activa22.92621.750
 
Passiva
Gewoon kapitaal11.12310.094
Preferent kapitaal-318-417
Aandeel van derden217
Groepsvermogen----
Voorzieningen----
Langlopende schulden8.7999.733
Crediteuren659485
Bank841--
Overige korte schulden229362
Kortlopende schulden3.0021.906
Totaal passiva22.92621.750
 
Cash flow gegevens
Kasstroom operationele activiteiten2.6392.365
Kasstroom investeringsactiviteiten-528-1.100
Kasstroom financieringsactiviteiten-870146
Kasstroom algemeen1.2411.411
Omzet
Winst
Werknemers
Powered by