Close sub menu
Lumen Technologies
Kerncijfers & ratio's
Balans (bedragen in $ mln)20212020
 
Activa
Immateriële vaste activa--27.089
Materiële vaste activa--26.338
Financiële vaste activa----
Vaste activa--56.218
Voorraden----
Debiteuren--1.962
Overige vlottende activa--2.791
Effecten en liquide middelen--406
Vlottende activa--3.176
Totaal activa--59.394
 
Passiva
Gewoon kapitaal--11.162
Preferent kapitaal---10.844
Aandeel van derden----
Groepsvermogen----
Voorzieningen----
Langlopende schulden--41.598
Crediteuren--1.134
Bank--3.097
Overige korte schulden--2.089
Kortlopende schulden--6.634
Totaal passiva--59.394
 
Cash flow gegevens
Kasstroom operationele activiteiten--6.524
Kasstroom investeringsactiviteiten---3.564
Kasstroom financieringsactiviteiten---4.250
Kasstroom algemeen---1.290
Omzet
Winst
Werknemers
Powered by
image/svg+xml

Browser niet ondersteund

De versie van uw browser wordt niet (meer) ondersteund vanwege mogelijke beveiligingsrisico’s. Daarnaast kan het zijn dat een enkele functionaliteit op FD.nl niet beschikbaar of geoptimaliseerd is voor uw browser.

Wat kunt u doen?

We willen u een zo goed mogelijke ervaring bieden. Zorg er daarom voor dat u de nieuwste versie van één van de volgende browsers gebruikt: Chrome, Safari of Edge. Indien u dit niet zelf kunt, neem dan contact op met uw eigen IT-supportafdeling.

Meer informatie
Meer informatie