Close sub menu
ADMIRAL GROUP PLC
Kerncijfers & ratio's
Balans (bedragen in £ mln)20222021202020192018
 
Activa
Immateriële vaste activa----------
Materiële vaste activa----------
Financiële vaste activa----------
Vaste activa----------
Voorraden----------
Debiteuren----------
Overige vlottende activa----------
Effecten en liquide middelen----------
Vlottende activa----------
Totaal activa----------
 
Passiva
Gewoon kapitaal9541.4061.113909758
Preferent kapitaal-17444955531
Aandeel van derden1211913
Groepsvermogen----------
Voorzieningen----------
Langlopende schulden----------
Crediteuren----------
Bank----------
Overige korte schulden----------
Kortlopende schulden----------
Totaal passiva8.9398.3607.8427.5856.803
 
Cash flow gegevens
Kasstroom operationele activiteiten465245609237184
Kasstroom investeringsactiviteiten-101388-43-34-24
Kasstroom financieringsactiviteiten-425-565-498-305-107
Kasstroom algemeen-616868-10253
Omzet
Winst
Werknemers
Streaming koersen zijn ca. 15 minuten vertraagd. Powered by