Close sub menu
ASHTEAD GROUP PLC
Kerncijfers & ratio's
Balans (bedragen in £ mln)20222021202020192018
 
Activa
Immateriële vaste activa2.7751.5771.6661.4051.089
Materiële vaste activa10.7576.7337.6875.9874.882
Financiële vaste activa----------
Vaste activa13.7098.3849.3547.3925.975
Voorraden16974838455
Debiteuren1.390670------
Overige vlottende activa----------
Effecten en liquide middelen15192411319
Vlottende activa1.5818891.179965768
Totaal activa15.2909.27310.5338.3586.743
 
Passiva
Gewoon kapitaal5.0343.2692.9722.8012.527
Preferent kapitaal-22788306235126
Aandeel van derden00------
Groepsvermogen----------
Voorzieningen----------
Langlopende schulden8.7825.2476.8244.8633.557
Crediteuren1.197156575632618
Bank18912210623
Overige korte schulden69101544326
Kortlopende schulden1.475757737694659
Totaal passiva15.2909.27310.5338.3586.743
 
Cash flow gegevens
Kasstroom operationele activiteiten1.4991.473988527519
Kasstroom investeringsactiviteiten-1.691-234-649-750-491
Kasstroom financieringsactiviteiten182-1.454-111217-14
Kasstroom algemeen-11-214228-713
Omzet
Winst
Werknemers
Streaming koersen zijn ca. 15 minuten vertraagd. Powered by