Close sub menu
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC
Kerncijfers & ratio's
Balans (bedragen in £ mln)20222021202020192018
 
Activa
Immateriële vaste activa129.075115.625115.343118.787124.013
Materiële vaste activa4.8674.9535.0605.5185.166
Financiële vaste activa2.1411.9981.8182.3242.332
Vaste activa138.137124.558124.078127.731133.687
Voorraden5.6715.2795.9986.0946.029
Debiteuren------3.3692.868
Overige vlottende activa----------
Effecten en liquide middelen3.4463.2653.1392.5262.602
Vlottende activa15.40912.80713.61213.27412.655
Totaal activa153.546137.365137.690141.005146.342
 
Passiva
Gewoon kapitaal73.68365.41662.67363.90265.444
Preferent kapitaal2.360-6.032-6.60028.22131.424
Aandeel van derden2.0271.985282258244
Groepsvermogen----------
Voorzieningen----------
Langlopende schulden59.98354.82059.25758.02264.325
Crediteuren10.4499.5779.6933.4533.557
Bank4.4133.9924.0417.5624.225
Overige korte schulden1.9426968767.1257.694
Kortlopende schulden17.85315.14415.47818.82316.329
Totaal passiva153.546137.365137.690141.005146.342
 
Cash flow gegevens
Kasstroom operationele activiteiten10.3949.7179.7868.99610.295
Kasstroom investeringsactiviteiten-705-1.140-783-639-1.021
Kasstroom financieringsactiviteiten-8.878-8.749-7.897-8.593-9.630
Kasstroom algemeen811-1721.106-236-356
Omzet
Winst
Werknemers
Streaming koersen zijn ca. 15 minuten vertraagd. Powered by