Close sub menu
COMPASS GROUP PLC
Kerncijfers & ratio's
Balans (bedragen in £ mln)20222021202020192018
 
Activa
Immateriële vaste activa7.0796.167------
Materiële vaste activa1.7691.594------
Financiële vaste activa1.060422------
Vaste activa12.0639.916------
Voorraden511327------
Debiteuren3.9881.937------
Overige vlottende activa----------
Effecten en liquide middelen1.9831.840------
Vlottende activa6.6854.952------
Totaal activa18.74814.868------
 
Passiva
Gewoon kapitaal5.8744.891------
Preferent kapitaal4.2923.969------
Aandeel van derden3128------
Groepsvermogen----------
Voorzieningen----------
Langlopende schulden5.8104.722------
Crediteuren5.6261.418------
Bank887661------
Overige korte schulden275999------
Kortlopende schulden7.0335.227------
Totaal passiva18.74814.868------
 
Cash flow gegevens
Kasstroom operationele activiteiten1.5961.171------
Kasstroom investeringsactiviteiten-874-727------
Kasstroom financieringsactiviteiten-693-152------
Kasstroom algemeen29292------
Omzet
Winst
Werknemers
Streaming koersen zijn ca. 15 minuten vertraagd. Powered by