Close sub menu
CRODA INTERNATIONAL PLC
Kerncijfers & ratio's
Balans (bedragen in £ mln)20222021202020192018
 
Activa
Immateriële vaste activa1.2531.2721.312445455
Materiële vaste activa1.0611.076981851780
Financiële vaste activa33555
Vaste activa2.4522.4002.3301.3231.321
Voorraden464443303269287
Debiteuren376338290176195
Overige vlottende activa----------
Effecten en liquide middelen3211131078271
Vlottende activa1.160894699568592
Totaal activa3.6123.2933.0291.8911.913
 
Passiva
Gewoon kapitaal2.4161.7531.586862991
Preferent kapitaal------190233
Aandeel van derden1613978
Groepsvermogen----------
Voorzieningen----------
Langlopende schulden6931.0681.088686623
Crediteuren3203582416468
Bank135636011749
Overige korte schulden667111126
Kortlopende schulden488460345336292
Totaal passiva3.6123.2933.0291.8911.913
 
Cash flow gegevens
Kasstroom operationele activiteiten308348287304262
Kasstroom investeringsactiviteiten425-216-992-112-185
Kasstroom financieringsactiviteiten-552-113722-165-95
Kasstroom algemeen181191827-19
Omzet
Winst
Werknemers
Streaming koersen zijn ca. 15 minuten vertraagd. Powered by