Close sub menu
EXPERIAN PLC
Kerncijfers & ratio's
Balans (bedragen in $ mln)20232022202120202019
 
Activa
Immateriële vaste activa7.8647.9517.2276.1265.798
Materiële vaste activa382415469502333
Financiële vaste activa124128123122
Vaste activa9.0709.2218.6407.4996.847
Voorraden------00
Debiteuren1.5191.409--853796
Overige vlottende activa----------
Effecten en liquide middelen202179180277149
Vlottende activa1.7941.6731.4311.4001.240
Totaal activa10.86410.89410.0718.8998.087
 
Passiva
Gewoon kapitaal3.9293.9693.0812.2752.480
Preferent kapitaal-18.413-18.064-17.978-17.039-16.727
Aandeel van derden353838614
Groepsvermogen----------
Voorzieningen----------
Langlopende schulden4.5894.9224.5364.3942.754
Crediteuren1.9551.7441.543275246
Bank15657655498869
Overige korte schulden6555421.2261.411
Kortlopende schulden2.3111.9652.4162.2242.839
Totaal passiva10.86410.89410.0718.8998.087
 
Cash flow gegevens
Kasstroom operationele activiteiten1.7171.7971.4881.2561.241
Kasstroom investeringsactiviteiten-948-1.118-827-1.177-516
Kasstroom financieringsactiviteiten-722-687-74761-702
Kasstroom algemeen47-8-8614023
Omzet
Winst
Werknemers
Streaming koersen zijn ca. 15 minuten vertraagd. Powered by

Schakel browser notificaties in

Schakel browser notificaties in om meldingen te ontvangen op dit apparaat.

Browser notificaties inschakelen

U heeft browser notificaties voor fd.nl eerder geweigerd. Ga naar browser instellingen en sta browser notificaties toe voor fd.nl. De precieze handelingen zijn afhankelijk van uw browser.

U volgt een onderwerp

Wilt u ook meldingen ontvangen voor dit onderwerp?

Meldingen

Wilt u ook meldingen ontvangen voor dit onderwerp?