Close sub menu
EXPERIAN PLC
Kerncijfers & ratio's
Balans (bedragen in $ mln)20222021202020192018
 
Activa
Immateriële vaste activa7.9517.2276.1265.7985.990
Materiële vaste activa415469502333335
Financiële vaste activa4128123122125
Vaste activa9.2218.6407.4996.8476.926
Voorraden----000
Debiteuren1.409--853796746
Overige vlottende activa----------
Effecten en liquide middelen179180277149156
Vlottende activa1.6731.4311.4001.2401.299
Totaal activa10.89410.0718.8998.0878.225
 
Passiva
Gewoon kapitaal3.9693.0812.2752.4802.617
Preferent kapitaal-18.064-17.978-17.039-16.727-16.545
Aandeel van derden38386147
Groepsvermogen----------
Voorzieningen----------
Langlopende schulden4.9224.5364.3942.7542.917
Crediteuren1.7441.543275246227
Bank576554988691.042
Overige korte schulden55421.2261.4111.137
Kortlopende schulden1.9652.4162.2242.8392.684
Totaal passiva10.89410.0718.8998.0878.225
 
Cash flow gegevens
Kasstroom operationele activiteiten1.7971.4881.2561.2411.192
Kasstroom investeringsactiviteiten-1.118-827-1.177-516-358
Kasstroom financieringsactiviteiten-687-74761-702-768
Kasstroom algemeen-8-861402366
Omzet
Winst
Werknemers
Streaming koersen zijn ca. 15 minuten vertraagd. Powered by