Close sub menu
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC
Kerncijfers & ratio's
Balans (bedragen in $ mln)20222021202020192018
 
Activa
Immateriële vaste activa1.124892876834766
Materiële vaste activa1.0811.1461.068962870
Financiële vaste activa104694368
Vaste activa2.4722.2782.2132.0821.829
Voorraden776695757568528
Debiteuren809781756637654
Overige vlottende activa----------
Effecten en liquide middelen270426327442276
Vlottende activa1.9992.0941.9221.8481.668
Totaal activa4.4714.3724.1353.9303.497
 
Passiva
Gewoon kapitaal2.1352.4532.1352.1171.685
Preferent kapitaal-279-60---161-200
Aandeel van derden1314131212
Groepsvermogen----------
Voorzieningen----------
Langlopende schulden1.246889959330907
Crediteuren476468470286263
Bank1481211057874
Overige korte schulden380370476607556
Kortlopende schulden1.0771.0161.0281.471893
Totaal passiva4.4714.3724.1353.9303.497
 
Cash flow gegevens
Kasstroom operationele activiteiten530638464472430
Kasstroom investeringsactiviteiten-607-238-283-151-96
Kasstroom financieringsactiviteiten-58-287-298-155-278
Kasstroom algemeen-135113-11716656
Omzet
Winst
Werknemers
Streaming koersen zijn ca. 15 minuten vertraagd. Powered by