Close sub menu
HALMA PLC
Kerncijfers & ratio's
Balans (bedragen in £ mln)20222021202020192018
 
Activa
Immateriële vaste activa1.2341.0991.167939867
Materiële vaste activa194181184112104
Financiële vaste activa89544
Vaste activa1.4841.3041.3631.0981.011
Voorraden229168171144128
Debiteuren253228250222209
Overige vlottende activa----------
Effecten en liquide middelen1571341068171
Vlottende activa713574575486435
Totaal activa2.1971.8781.9381.5841.447
 
Passiva
Gewoon kapitaal1.4031.1671.138981828
Preferent kapitaal976114111482
Aandeel van derden01------
Groepsvermogen----------
Voorzieningen----------
Langlopende schulden430462488389446
Crediteuren10385908278
Bank88168891
Overige korte schulden647012610881
Kortlopende schulden364248313213172
Totaal passiva2.1971.8781.9381.5841.447
 
Cash flow gegevens
Kasstroom operationele activiteiten237278256219173
Kasstroom investeringsactiviteiten-135-64-276-104-141
Kasstroom financieringsactiviteiten-82-18454-114-26
Kasstroom algemeen21303316
Omzet
Winst
Werknemers
Streaming koersen zijn ca. 15 minuten vertraagd. Powered by