Close sub menu
IMPERIAL BRANDS PLC
Kerncijfers & ratio's
Balans (bedragen in £ mln)20222021202020192018
 
Activa
Immateriële vaste activa17.77716.67418.16018.59619.117
Materiële vaste activa1.8871.9572.1921.9791.891
Financiële vaste activa568811781845
Vaste activa22.03720.88322.66022.64223.595
Voorraden4.1403.8344.0654.0823.692
Debiteuren2.5432.3632.2982.5272.309
Overige vlottende activa----------
Effecten en liquide middelen1.8501.2871.6262.286775
Vlottende activa8.9218.2079.65011.0887.253
Totaal activa30.95829.09032.31033.73030.848
 
Passiva
Gewoon kapitaal6.8605.3524.8714.9375.770
Preferent kapitaal1.3632001.2951.252980
Aandeel van derden613588647647675
Groepsvermogen----------
Voorzieningen----------
Langlopende schulden12.34612.34214.46715.76413.166
Crediteuren9.5061.0181.1911.7751.198
Bank1.0691.1641.5061.9372.397
Overige korte schulden2577.6408.4957.3496.702
Kortlopende schulden11.13910.80812.32512.38211.237
Totaal passiva30.95829.09032.31033.73030.848
 
Cash flow gegevens
Kasstroom operationele activiteiten3.1862.1674.0303.2363.087
Kasstroom investeringsactiviteiten-155710-331-425-230
Kasstroom financieringsactiviteiten-2.516-3.207-4.310-1.271-2.654
Kasstroom algemeen515-330-6111.540203
Omzet
Winst
Werknemers
Streaming koersen zijn ca. 15 minuten vertraagd. Powered by