Close sub menu
INTERTEK GROUP PLC
Kerncijfers & ratio's
Balans (bedragen in £ mln)20222021202020192018
 
Activa
Immateriële vaste activa1.7811.6001.1161.1621.204
Materiële vaste activa694642586644441
Financiële vaste activa----000
Vaste activa2.5642.2861.7501.8581.704
Voorraden1715161918
Debiteuren--451429463485
Overige vlottende activa----------
Effecten en liquide middelen322266204227207
Vlottende activa1.097963865960929
Totaal activa3.6603.2502.6152.8182.634
 
Passiva
Gewoon kapitaal1.2841.082975956874
Preferent kapitaal-41-103-81-317
Aandeel van derden3432282934
Groepsvermogen----------
Voorzieningen----------
Langlopende schulden1.199870861933983
Crediteuren723153142164154
Bank33352692301138
Overige korte schulden16971126384
Kortlopende schulden1.1431.266751900743
Totaal passiva3.6603.2502.6152.8182.634
 
Cash flow gegevens
Kasstroom operationele activiteiten560550559563459
Kasstroom investeringsactiviteiten-173-586-72-129-496
Kasstroom financieringsactiviteiten-335123-509-40392
Kasstroom algemeen5287-223155
Omzet
Winst
Werknemers
Streaming koersen zijn ca. 15 minuten vertraagd. Powered by