Close sub menu
LLOYDS BANKING GROUP PLC
Kerncijfers & ratio's
Balans (bedragen in £ mln)20222021202020192018
 
Activa
Immateriële vaste activa----------
Materiële vaste activa----------
Financiële vaste activa----------
Vaste activa----------
Voorraden----------
Debiteuren----------
Overige vlottende activa----------
Effecten en liquide middelen----------
Vlottende activa----------
Totaal activa----------
 
Passiva
Gewoon kapitaal47.27752.91743.27847.60349.925
Preferent kapitaal5.29717.09513.74719.60119.701
Aandeel van derden----------
Groepsvermogen----------
Voorzieningen----------
Langlopende schulden----------
Crediteuren----------
Bank----------
Overige korte schulden----------
Kortlopende schulden----------
Totaal passiva877.829886.525871.269833.893797.598
 
Cash flow gegevens
Kasstroom operationele activiteiten22.0116.62127.17111.281-11.107
Kasstroom investeringsactiviteiten510-2.545-4.000-2.13011.921
Kasstroom financieringsactiviteiten-6.613-3.234-5.319-6.559-4.301
Kasstroom algemeen15.90884217.8522.592-3.487
Omzet
Winst
Werknemers
Streaming koersen zijn ca. 15 minuten vertraagd. Powered by