Close sub menu
NEXT PLC
Kerncijfers & ratio's
Balans (bedragen in £ mln)20222021202020192018
 
Activa
Immateriële vaste activa7961444343
Materiële vaste activa1.2401.1951.431565559
Financiële vaste activa465534750
Vaste activa1.5751.4691.718779764
Voorraden633537528503490
Debiteuren1.1871.1081.2601.2311.139
Overige vlottende activa----------
Effecten en liquide middelen4336088715654
Vlottende activa2.4072.2891.9552.0321.798
Totaal activa3.9823.7583.6732.8112.562
 
Passiva
Gewoon kapitaal1.010661442534483
Preferent kapitaal-1.735---1.736-1.721-1.700
Aandeel van derden----000
Groepsvermogen----------
Voorzieningen----------
Langlopende schulden1.7641.9002.2821.1451.164
Crediteuren798555213219168
Bank396590246377180
Overige korte schulden137412431471
Kortlopende schulden1.2081.1979501.113915
Totaal passiva3.9823.7583.6732.8112.562
 
Cash flow gegevens
Kasstroom operationele activiteiten971825972654615
Kasstroom investeringsactiviteiten-293-159-139-126-112
Kasstroom financieringsactiviteiten-993-203-769-504-508
Kasstroom algemeen-3154626425-5
Omzet
Winst
Werknemers
Streaming koersen zijn ca. 15 minuten vertraagd. Powered by