Close sub menu
PEARSON PLC
Kerncijfers & ratio's
Balans (bedragen in £ mln)20222021202020192018
 
Activa
Immateriële vaste activa3.1772.7692.7422.9003.009
Materiële vaste activa250366515618237
Financiële vaste activa85246158552
Vaste activa4.5064.1224.1114.4774.529
Voorraden10598129169164
Debiteuren--8531.118918904
Overige vlottende activa----------
Effecten en liquide middelen5589371.097437568
Vlottende activa2.8183.2143.3403.1733.376
Totaal activa7.3247.3437.4517.6507.905
 
Passiva
Gewoon kapitaal4.4024.2704.1254.3134.516
Preferent kapitaal724437--4.1184.321
Aandeel van derden13109109
Groepsvermogen----------
Voorzieningen----------
Langlopende schulden1.4301.4831.6721.8351.246
Crediteuren1.2541.1611.196358311
Bank971593509246
Overige korte schulden8578991.0421.204
Kortlopende schulden1.4791.5801.6451.4921.561
Totaal passiva7.3247.3437.4517.6507.905
 
Cash flow gegevens
Kasstroom operationele activiteiten361326389369462
Kasstroom investeringsactiviteiten13-80591-325211
Kasstroom financieringsactiviteiten-804-414-299-102-729
Kasstroom algemeen-430-168681-58-56
Omzet
Winst
Werknemers
Streaming koersen zijn ca. 15 minuten vertraagd. Powered by