Close sub menu
RECKITT BENCKISER GROUP
Kerncijfers & ratio's
Balans (bedragen in £ mln)20212020201920182017
 
Activa
Immateriële vaste activa--22.97924.26130.27829.487
Materiële vaste activa--2.2332.1401.8581.754
Financiële vaste activa--136------
Vaste activa--25.97827.10632.69831.589
Voorraden--1.5921.3141.2761.201
Debiteuren--1.5571.7161.8351.723
Overige vlottende activa--630------
Effecten en liquide middelen--1.6461.5491.4832.125
Vlottende activa--5.3145.0334.9525.424
Totaal activa--31.29232.13937.65037.013
 
Passiva
Gewoon kapitaal--9.1159.36314.74213.533
Preferent kapitaal---14.6089.28914.66813.459
Aandeel van derden--44444740
Groepsvermogen----------
Voorzieningen----------
Langlopende schulden--15.19513.80115.24716.864
Crediteuren--2.1591.7961.7981.770
Bank--7633.6502.2091.346
Overige korte schulden--6173.4853.6073.460
Kortlopende schulden--6.9388.9317.6146.576
Totaal passiva--31.29232.13937.65037.013
 
Cash flow gegevens
Kasstroom operationele activiteiten--3.5181.4112.4542.491
Kasstroom investeringsactiviteiten---512-442-422-8.896
Kasstroom financieringsactiviteiten---2.857-830-2.6187.737
Kasstroom algemeen--149139-5861.332
Omzet
Winst
Werknemers
Streaming koersen zijn ca. 15 minuten vertraagd. Powered by