Close sub menu
RENTOKIL INITIAL PLC
Kerncijfers & ratio's
Balans (bedragen in £ mln)20222021202020192018
 
Activa
Immateriële vaste activa7.3192.1641.9221.6731.509
Materiële vaste activa949626620613437
Financiële vaste activa76302730292
Vaste activa8.6832.9802.7442.4692.340
Voorraden200136131107103
Debiteuren------413396
Overige vlottende activa----------
Effecten en liquide middelen2.1716702.398310130
Vlottende activa3.2391.3443.094926742
Totaal activa11.9224.3235.8383.3943.082
 
Passiva
Gewoon kapitaal4.0991.2641.1301.002832
Preferent kapitaal763-1.928-1.926-1.868-1.824
Aandeel van derden-1-1110
Groepsvermogen----------
Voorzieningen----------
Langlopende schulden4.9791.6701.7501.4761.410
Crediteuren1.162764925188179
Bank1.4905371.919157116
Overige korte schulden1332834498473
Kortlopende schulden2.8451.3902.958916839
Totaal passiva11.9224.3235.8383.3943.082
 
Cash flow gegevens
Kasstroom operationele activiteiten600563544463364
Kasstroom investeringsactiviteiten-1.197-441-327-61-457
Kasstroom financieringsactiviteiten1.323-41762-221-116
Kasstroom algemeen726-295279181-209
Omzet
Winst
Werknemers
Streaming koersen zijn ca. 15 minuten vertraagd. Powered by