Close sub menu
DS SMITH PLC
Kerncijfers & ratio's
Balans (bedragen in £ mln)20112010200920082007
 
Activa
Immateriële vaste activa345221222215193
Materiële vaste activa641591637607517
Financiële vaste activa7795897455
Vaste activa1.062907948896765
Voorraden226175170188161
Debiteuren410349325362321
Overige vlottende activa----------
Effecten en liquide middelen11555637093
Vlottende activa801627603673605
Totaal activa1.8641.5341.5511.5701.370
 
Passiva
Gewoon kapitaal578475458602569
Preferent kapitaal00000
Aandeel van derden-2-2-20-2
Groepsvermogen576473456602567
Voorzieningen228272276163109
Langlopende schulden682558635469377
Crediteuren363307289321263
Bank3128152012
Overige korte schulden212168156158151
Kortlopende schulden606503460499426
Totaal passiva1.8641.5341.5511.5701.370
 
Cash flow gegevens
Kasstroom operationele activiteiten1409812213699
Kasstroom investeringsactiviteiten-215-41-81-144-15
Kasstroom financieringsactiviteiten130-79-50-25-60
Kasstroom algemeen55-21-2-2623
Omzet
Winst
Werknemers
Streaming koersen zijn ca. 15 minuten vertraagd. Powered by