Close sub menu
SMITHS GROUP PLC
Kerncijfers & ratio's
Balans (bedragen in £ mln)20222021202020192018
 
Activa
Immateriële vaste activa1.5881.4981.5641.6842.061
Materiële vaste activa349320312232320
Financiële vaste activa39511191918
Vaste activa2.8052.6012.6472.6183.212
Voorraden570381446417466
Debiteuren--431448574--
Overige vlottende activa----------
Effecten en liquide middelen1.056405366289717
Vlottende activa2.4182.7362.7662.7001.961
Totaal activa5.2235.3375.4135.3185.173
 
Passiva
Gewoon kapitaal2.6992.4022.3732.3602.272
Preferent kapitaal520523604-141-60
Aandeel van derden2221212116
Groepsvermogen----------
Voorzieningen----------
Langlopende schulden1.1031.9272.0182.0191.924
Crediteuren682188178221606
Bank56536419207
Overige korte schulden8848650943176
Kortlopende schulden1.3999871.001918961
Totaal passiva5.2235.3375.4135.3185.173
 
Cash flow gegevens
Kasstroom operationele activiteiten279535429346405
Kasstroom investeringsactiviteiten1.246-205-144-367-145
Kasstroom financieringsactiviteiten-985-239-188-391-316
Kasstroom algemeen5409197-412-56
Omzet
Winst
Werknemers
Streaming koersen zijn ca. 15 minuten vertraagd. Powered by