Close sub menu
SCOTTISH MORTGAGE INV.TR. PLC
Kerncijfers & ratio's
Balans (bedragen in £ mln)20222021202020192018
 
Activa
Immateriële vaste activa----------
Materiële vaste activa----------
Financiële vaste activa16.66918.0439.0808.0996.646
Vaste activa16.66918.0439.0808.0996.646
Voorraden----------
Debiteuren1321------
Overige vlottende activa----------
Effecten en liquide middelen230212393635
Vlottende activa243233876338
Totaal activa16.91318.2768.2457.4306.684
 
Passiva
Gewoon kapitaal14.75616.9898.2457.4306.188
Preferent kapitaal----7.3836.6225.760
Aandeel van derden--0000
Groepsvermogen----------
Voorzieningen----------
Langlopende schulden1.631975592423254
Crediteuren----------
Bank526311------
Overige korte schulden0--243309242
Kortlopende schulden526311243309242
Totaal passiva16.91318.2768.2457.4306.684
 
Cash flow gegevens
Kasstroom operationele activiteiten-86-58-32-23-10
Kasstroom investeringsactiviteiten-1.0353302-541-138
Kasstroom financieringsactiviteiten1.129-7930557112
Kasstroom algemeen91930-7-35
Omzet
Winst
Werknemers
Streaming koersen zijn ca. 15 minuten vertraagd. Powered by