Close sub menu
SSE PLC
Kerncijfers & ratio's
Balans (bedragen in £ mln)20222021202020192018
 
Activa
Immateriële vaste activa1.1288411.101990708
Materiële vaste activa14.61913.25412.81512.42913.122
Financiële vaste activa1.9852.2012.6972.8351.763
Vaste activa18.82517.07117.55617.42116.795
Voorraden267235174229226
Debiteuren----9142.2972.699
Overige vlottende activa----------
Effecten en liquide middelen1.0491.600165432232
Vlottende activa6.9374.5213.4767.9226.420
Totaal activa25.76121.59221.03225.34223.215
 
Passiva
Gewoon kapitaal9.1335.2093.7504.6724.061
Preferent kapitaal1.184-133-65563
Aandeel van derden411.472000
Groepsvermogen----------
Voorzieningen----------
Langlopende schulden11.92911.40110.90311.79210.965
Crediteuren2.6731.9874132.4792.563
Bank1.1919381.967697650
Overige korte schulden7955722.8284.5203.689
Kortlopende schulden4.6583.5095.2087.7097.020
Totaal passiva25.76121.59221.03225.34223.215
 
Cash flow gegevens
Kasstroom operationele activiteiten1.6281.8171.3001.1771.717
Kasstroom investeringsactiviteiten-745444-1.012-723-1.407
Kasstroom financieringsactiviteiten-1.434-825-650-160-1.515
Kasstroom algemeen-5511.436-362295-1.205
Omzet
Winst
Werknemers
Streaming koersen zijn ca. 15 minuten vertraagd. Powered by