Close sub menu
ST. JAMES'S PLACE PLC
Kerncijfers & ratio's
Balans (bedragen in £ mln)20222021202020192018
 
Activa
Immateriële vaste activa----------
Materiële vaste activa----------
Financiële vaste activa----------
Vaste activa----------
Voorraden----------
Debiteuren----------
Overige vlottende activa----------
Effecten en liquide middelen----------
Vlottende activa----------
Totaal activa----------
 
Passiva
Gewoon kapitaal1.2601.1191.1139481.020
Preferent kapitaal-2-6-12-143
Aandeel van derden00-1-1-1
Groepsvermogen----------
Voorzieningen----------
Langlopende schulden----------
Crediteuren----------
Bank----------
Overige korte schulden----------
Kortlopende schulden----------
Totaal passiva151.705155.730129.881117.29294.827
 
Cash flow gegevens
Kasstroom operationele activiteiten-1.0531.430-124365-215
Kasstroom investeringsactiviteiten233-25-49-29-13
Kasstroom financieringsactiviteiten-581-232-180-200-176
Kasstroom algemeen-1.4011.173-353136-404
Omzet
Winst
Werknemers
Streaming koersen zijn ca. 15 minuten vertraagd. Powered by