Close sub menu
SEVERN TRENT PLC
Kerncijfers & ratio's
Balans (bedragen in £ mln)20232022202120202019
 
Activa
Immateriële vaste activa279271255245215
Materiële vaste activa10.84610.33810.0069.7109.086
Financiële vaste activa1717----37
Vaste activa11.31810.76710.41710.1959.629
Voorraden3532312921
Debiteuren751606--220222
Overige vlottende activa----------
Effecten en liquide middelen34115564941
Vlottende activa831788606606575
Totaal activa12.14911.55411.02310.80210.204
 
Passiva
Gewoon kapitaal9711.2641.1391.2441.164
Preferent kapitaal1501481026893
Aandeel van derden------00
Groepsvermogen----------
Voorzieningen----------
Langlopende schulden10.0889.2318.8068.4868.305
Crediteuren7206565574532
Bank317365503475197
Overige korte schulden523818552497
Kortlopende schulden1.0901.0591.0781.072735
Totaal passiva12.14911.55411.02310.80210.204
 
Cash flow gegevens
Kasstroom operationele activiteiten749891879894805
Kasstroom investeringsactiviteiten-716-648-631-802-826
Kasstroom financieringsactiviteiten-112-179-252-8422
Kasstroom algemeen-7964-591
Omzet
Winst
Werknemers
Streaming koersen zijn ca. 15 minuten vertraagd. Powered by

Schakel browser notificaties in

Schakel browser notificaties in om meldingen te ontvangen op dit apparaat.

Browser notificaties inschakelen

U heeft browser notificaties voor fd.nl eerder geweigerd. Ga naar browser instellingen en sta browser notificaties toe voor fd.nl. De precieze handelingen zijn afhankelijk van uw browser.

U volgt een onderwerp

Wilt u ook meldingen ontvangen voor dit onderwerp?

Meldingen

Wilt u ook meldingen ontvangen voor dit onderwerp?