Close sub menu
INTERNAT. CONS. AIRL. GROUP SA
Kerncijfers & ratio's
Balans (bedragen in € mln)20232022202120202019
 
Activa
Immateriële vaste activa3.9093.5563.2393.208--
Materiële vaste activa19.77618.34617.16117.531--
Financiële vaste activa2359871587.842
Vaste activa26.97626.05923.85522.4247.865
Voorraden494353334351--
Debiteuren1.5591.330735557--
Overige vlottende activa----------
Effecten en liquide middelen5.4419.1967.9435.917703
Vlottende activa10.70413.24410.5517.8401.004
Totaal activa37.68039.30334.40630.2648.869
 
Passiva
Gewoon kapitaal3.2722.0168401.3106.209
Preferent kapitaal-4.895-6.223-7.403-6.917-54
Aandeel van derden6666--
Groepsvermogen----------
Voorzieningen----------
Langlopende schulden17.42320.62020.28217.4322.500
Crediteuren5.5905.2093.7122.81040
Bank2.2512.8432.5262.21513
Overige korte schulden1.3701.2838581.78690
Kortlopende schulden16.97916.66113.27811.516160
Totaal passiva37.68039.30334.40630.2648.869
 
Cash flow gegevens
Kasstroom operationele activiteiten4.8644.835-141-3.296906
Kasstroom investeringsactiviteiten-3.423-3.463-1811.562-38
Kasstroom financieringsactiviteiten-5.194-562.2353.674-504
Kasstroom algemeen-3.7531.3161.9131.940364
Omzet
Winst
Werknemers
Streaming koersen zijn ca. 15 minuten vertraagd. Powered by

Schakel browser notificaties in

Schakel browser notificaties in om meldingen te ontvangen op dit apparaat.

Browser notificaties inschakelen

U heeft browser notificaties voor fd.nl eerder geweigerd. Ga naar browser instellingen en sta browser notificaties toe voor fd.nl. De precieze handelingen zijn afhankelijk van uw browser.

U volgt een onderwerp

Wilt u ook meldingen ontvangen voor dit onderwerp?

Meldingen

Wilt u ook meldingen ontvangen voor dit onderwerp?