Close sub menu
COCA-COLA HBC AG
Kerncijfers & ratio's
Balans (bedragen in € mln)20222021202020192018
 
Activa
Immateriële vaste activa2.5432.0431.9862.1051.826
Materiële vaste activa3.2662.8312.6172.7422.392
Financiële vaste activa20636631414999
Vaste activa6.1405.3575.0465.1384.416
Voorraden770520418488463
Debiteuren1.148--774773789
Overige vlottende activa----------
Effecten en liquide middelen7207831.216823712
Vlottende activa3.7163.1572.5273.0762.438
Totaal activa9.8568.5147.5738.2146.854
 
Passiva
Gewoon kapitaal3.2823.1152.6312.6983.111
Preferent kapitaal-7.398-7.316-975-7.648-7.762
Aandeel van derden1033335
Groepsvermogen----------
Voorzieningen----------
Langlopende schulden3.4632.8812.9142.8471.719
Crediteuren2.3326781.543606566
Bank337382315762136
Overige korte schulden2236851101.0761.085
Kortlopende schulden3.0072.5162.0262.6672.019
Totaal passiva9.8568.5147.5738.2146.854
 
Cash flow gegevens
Kasstroom operationele activiteiten1.2351.142962926797
Kasstroom investeringsactiviteiten-1.083-1.259239-1.049-528
Kasstroom financieringsactiviteiten-199-322-787228-275
Kasstroom algemeen-47-439414105-6
Omzet
Winst
Werknemers
Streaming koersen zijn ca. 15 minuten vertraagd. Powered by