Close sub menu
ENTAIN PLC
Kerncijfers & ratio's
Balans (bedragen in £ mln)20232022202120202019
 
Activa
Immateriële vaste activa8.6766.6575.3705.1675.364
Materiële vaste activa533507467470468
Financiële vaste activa4754683636
Vaste activa9.8437.4786.1455.8756.065
Voorraden----------
Debiteuren503500------
Overige vlottende activa----------
Effecten en liquide middelen401659487707390
Vlottende activa1.0071.2621.1071.395924
Totaal activa10.8518.7407.2527.2706.989
 
Passiva
Gewoon kapitaal2.2683.1333.1673.0292.813
Preferent kapitaal--2402.5912.7192.581
Aandeel van derden52518415243
Groepsvermogen----------
Voorzieningen----------
Langlopende schulden6.2543.6592.8442.6942.873
Crediteuren879720696687679
Bank385490199104107
Overige korte schulden13830980395104
Kortlopende schulden1.8041.7641.2401.4941.260
Totaal passiva10.8518.7407.2527.2706.989
 
Cash flow gegevens
Kasstroom operationele activiteiten448640632710437
Kasstroom investeringsactiviteiten-1.522-1.092-849-244-125
Kasstroom financieringsactiviteiten829617-30-120-333
Kasstroom algemeen-244165-248347-21
Omzet
Winst
Werknemers
Streaming koersen zijn ca. 15 minuten vertraagd. Powered by

Schakel browser notificaties in

Schakel browser notificaties in om meldingen te ontvangen op dit apparaat.

Browser notificaties inschakelen

U heeft browser notificaties voor fd.nl eerder geweigerd. Ga naar browser instellingen en sta browser notificaties toe voor fd.nl. De precieze handelingen zijn afhankelijk van uw browser.

U volgt een onderwerp

Wilt u ook meldingen ontvangen voor dit onderwerp?

Meldingen

Wilt u ook meldingen ontvangen voor dit onderwerp?