Close sub menu
LONDON STOCK EXCHANGE GROUPPLC
Kerncijfers & ratio's
Balans (bedragen in £ mln)20222021202020192018
 
Activa
Immateriële vaste activa35.06631.7244.3244.4214.687
Materiële vaste activa797832297288149
Financiële vaste activa4283763052825
Vaste activa37.36534.2125.0725.1375.013
Voorraden------00
Debiteuren--967594----
Overige vlottende activa----------
Effecten en liquide middelen3.4352.6651.7851.4931.510
Vlottende activa797.791752.897844.069799837.833
Totaal activa835.156787.109849.141803.651842.846
 
Passiva
Gewoon kapitaal25.99623.6403.7113.4553.343
Preferent kapitaal21.13918.807--1.7961.930
Aandeel van derden2.1551.879414346355
Groepsvermogen----------
Voorzieningen----------
Langlopende schulden10.53610.8232.0462.3122.295
Crediteuren2.1431.782613----
Bank793.889748.644842.158512561
Overige korte schulden295268175796.899836.231
Kortlopende schulden796.469750.767842.970797.538836.853
Totaal passiva835.156787.109849.141803.651842.846
 
Cash flow gegevens
Kasstroom operationele activiteiten2.7372.602972837722
Kasstroom investeringsactiviteiten-9093.684-193-440-163
Kasstroom financieringsactiviteiten-1.468-5.346-542-340-475
Kasstroom algemeen3609402375784
Omzet
Winst
Werknemers
Streaming koersen zijn ca. 15 minuten vertraagd. Powered by